ตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปีมีข้อดีอย่างไร

โรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้ ทำได้เพียงแค่การคาดการณ์อย่างเดียว และการดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ ก็จะเป็นตัวช่วยในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค และแต่ละคนก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไม่เหมือนกัน โยสิ่งแวดล้อม สภาพการทำงาน และลักษณะการใช้ชีวิต จะเป็นตัวบ่งบอกว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง สิ่งที่จะช่วยให้เราทราบถึงปัญหาสุขภาพของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นก็คือการ ตรวจสุขภาพประจำปี จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไร มีโรคอะไรที่เกิดขึ้นแล้วบ้าง เพื่อที่จะหาทางป้องกันโรคเหล่านั้นก่อนที่จะมีอาการหนักกว่าเดิม และคนแต่ละช่วงอายุก็มีความเสี่ยงไม่เท่ากัน ลองมาดูว่าการตรวจสุขภาพในแต่ละวัยนั้นจำเป็นอย่างไรบ้าง 1.วัยเด็ก การตรวจสุขภาพในวัยเด็กจะช่วยให้รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก เพื่อดูการเจริญเติบโตของเด็ก ภาวะโภชนาการ

Continue reading