ตรวจสุขภาพประจำปี

การตรวจสุขภาพประจำปีมีข้อดีอย่างไร

โรคภัยไข้เจ็บเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจะรู้ล่วงหน้าได้ ทำได้เพียงแค่การคาดการณ์อย่างเดียว และการดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ ก็จะเป็นตัวช่วยในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรค และแต่ละคนก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไม่เหมือนกัน โยสิ่งแวดล้อม สภาพการทำงาน และลักษณะการใช้ชีวิต จะเป็นตัวบ่งบอกว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้าง

สิ่งที่จะช่วยให้เราทราบถึงปัญหาสุขภาพของตัวเองได้ดียิ่งขึ้นก็คือการ ตรวจสุขภาพประจำปี จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเรามีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไร มีโรคอะไรที่เกิดขึ้นแล้วบ้าง เพื่อที่จะหาทางป้องกันโรคเหล่านั้นก่อนที่จะมีอาการหนักกว่าเดิม และคนแต่ละช่วงอายุก็มีความเสี่ยงไม่เท่ากัน ลองมาดูว่าการตรวจสุขภาพในแต่ละวัยนั้นจำเป็นอย่างไรบ้าง

1.วัยเด็ก

การตรวจสุขภาพในวัยเด็กจะช่วยให้รู้ถึงพัฒนาการของเด็ก เพื่อดูการเจริญเติบโตของเด็ก ภาวะโภชนาการ เพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นกับวัยเด็ก อาจมีการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคเอาไว้ด้วย

2.วัยทำงาน

เป็นวัยทำเป็นวัยที่มีความเสี่ยงในการเกิดโรคได้หลายโรค หากมีการทำงานในภาวะความเสี่ยง เช่นการทำงานที่เกี่ยวกับสารเคมี การทำงานในที่ที่มีฝุ่นเยอะ อาจก่อให้เกิดโรคได้หลายชนิด การ ตรวจสุขภาพประจำปี ของคนวัยทำงานจะเป็นการประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคแต่ละอย่างด้วย ผู้ที่ทำงานกับความเสี่ยงแต่ละแบบ ก็อาจจะเพิ่มเติมด้วยการตรวจความเสี่ยงของโรคนั้นๆ

อย่างคนที่ต้องทำงานกับเสียงที่ดังเป็นประจำ ต้องมีการตรวจสมรรรถภาพของหูด้วยว่าเสื่อมหรือไม่ ประสาทหูโดนทำลายมากแค่ไหน หากแพทย์ได้พบความเสี่ยงของการเกิดโรคแต่ละอย่างได้ล่วงหน้า ก็จะช่วยให้การประเมินโรคและการหาทางป้องกันเอาไว้ก่อนทำได้ง่ายขึ้น

3.วัยสูงอายุ

ใช้ช่วงวัยสูงอายุ เป็นช่วงที่สภาพร่างกายเริ่มเสื่อม สมรรรถภาพด้านต่างๆ เริ่มด้อยประสิทธิภาพกว่าเดิม ทำให้ความเสี่ยงในการเกิดโรคมีมากกว่าคนวัยอื่น ยิ่งเป็นคนที่เคยทำงานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดโรคมาด้วย ก็อาจจะทำให้มีโอกาสเป็นโรคได้มากกว่าคนทั่วไป การ ตรวจสุขภาพประจำปี ของคนสูงอายุ เป็นการตรวจเพื่อหาความผิดปรกติของอวัยวะ และโรคที่มักจะเกิดของคนสูงอายุด้วย

เช่นโรคเบาหวาน ความดัน และโรคหัวใจ หากเป็นคนสูงอุที่มีการดื่มแอลกอฮอล์อยู่เป็นประจำ และสูบบุหรี่ ความเสี่ยงก็ยิ่งสูงมากขึ้น ทำให้ต้องตรวจมากกว่าคนทั่วไป ที่จำเป็นอีกอย่างของการตรวจในผู้สูงอายุก็คือ การตรวจสมรรถภาพอวัยวะแต่ะละส่วน เช่นการทำงานของไต การทำงานของหัวใจ ตับ เพื่อดูความผิดปรกติของอวัยวะ

ดังนั้นการตรวจสุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนมองข้ามไม่ได้ ถือว่ามีความสำคัญกับคนทุกวัย สำหรับใครที่ไม่ค่อยจะตรวจสุขภาพร่างกายเท่าไหร่ ก็ควรจะไปตรวจบ้างเพื่อเป็นการรู้ทันโรค และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคด้วย อย่างน้อยก็ควร ตรวจสุขภาพประจำปี ปีละครั้งถึง 2 ครั้ง เพราะบางโรคหากปล่อยให้สายเกินไป การรักษาก็จะยิ่งยากขึ้นกว่าเดิม เช่นโรคมะเร็ง แต่ถ้ารู้เนิ่นๆ ก็สามารถที่จะหาทางรักษาและป้องกันเอาไว้ได้